Logotyp Agencji WorkFlow Media

Kino – Specyfikacja plików wyjściowych

Prosimy o nieuwzględnianie polskich liter i znaków specjalnych (! ? , / itp.) w nazwach  plików i folderów. 

OBRAZ: 

Sekwencja klatek w rozdzielczości 1998×1080 pikseli, 2048×1080 pikseli lub 1920×1080 (full  HD) o domyślnej prędkości przesuwu 24 klatki na sekundę. 

• aspekt piksela 1:1 (kwadrat) 

• klatki w formacie: 

8- lub 16-bit TIFF RGB nieskompresowane “full range” 

8- or 10- or 12- or 16-bit DPX RGB linearne “full range” 

8-bit JPG “full range” 

8-bit BMP nieskompresowane “full range” 

8-bit PNG “full range” 

Full range – np. dla 10-bitowej głębi koloru: czerń = 0, biel = 1023. 

AUDIO: 

Dźwięk dopasowany na długość do obrazu (co do klatki), lub poprzedzony pukiem na 48  klatek przez pierwszą klatką treści obrazu. 

5.1 – dźwięk wielokanałowy (przestrzenny) 

• sześć plików mono wav lub aiff przypisanych do poszczególnych kanałów (L, R, C, LFE,  Ls, Rs) 

• 24-bit 48 kHz lub 96 kHz.  

• Maksymalny Poziom wyjściowy 82 LEQ(m), który sprawdzamy i ew. korygujemy  podczas wykonywania kopii. 

2.0 – stereo 

• Jeden plik dźwiękowy stereo wav 

• 24-bit 48 kHz lub 96 kHz. 

• Maksymalny Poziom wyjściowy 82 LEQ(m), który sprawdzamy i ew. korygujemy  podczas wykonywania kopii. 

DODATKOWO KONIECZNY PLIK REFERENCYJNY MP4  

File Format: MP4 

Video Size: 1920×1080 

Frame Rate: 24.00fps lub 25 fps 

Sound 5.1 lub stereo 

PLIKI NALEŻY UMIEŚCIĆ NA SERWERZE FTP NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO WTORKU DO  GODZINY 13:00  

W przypadku nieumieszczenia plików przed wyznaczonym terminem, kampania nie ma gwarancji pozycjonowania w bloku, a w ostateczności może zostać przesunięta na  kolejny tydzień. 

Powered by BetterDocs