Logotyp Agencji WorkFlow Media

Polityka AntySpamowa

 1. WorkFlow Media będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów RODO, w celu zapewnienia, że wszelka komunikacja przez nią prowadzona jest zgodna z prawem.
 2. WorkFlow Media będzie zbierać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe wyłącznie w celu wysyłania uzasadnionych i relevantnych informacji marketingowych do osób, które wyraziły na to zgodę.
 3. WorkFlow Media będzie udzielać jasnych i pełnych informacji o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
 4. WorkFlow Media będzie przechowywać dane osobowe tylko przez tak długi czas, jak to jest konieczne do realizacji celów ich przetwarzania i będzie je następnie usuwać lub anonimizować.
 5. WorkFlow Media będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i będzie podejmować odpowiednie środki zabezpieczające, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, wykorzystaniu, zmianie lub uszkodzeniu danych osobowych.
 6. WorkFlow Media będzie reagować na wszelkie prośby o udostępnienie, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych oraz na wszelkie prośby o przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych w terminie określonym przez RODO.
 7. WorkFlow Media będzie informować odpowiednie organy nadzoru w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów RODO.
 1. WorkFlow Media będzie stosować skuteczne filtry antyspamowe oraz inne narzędzia, aby zapobiegać wysyłaniu niechcianych wiadomości e-mail.
 2. WorkFlow Media będzie weryfikować i monitorować bazy danych, z których korzysta, aby upewnić się, że zawierają one tylko dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 3. WorkFlow Media będzie udzielać wsparcia oraz szkolić swoich pracowników, aby zapewnić ich świadomość i przestrzeganie przepisów RODO oraz polityki antyspamowej.
 4. WorkFlow Media będzie prowadzić regularne audyty wewnętrzne, aby upewnić się, że przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki antyspamowej.
 5. WorkFlow Media będzie monitorować i dostosowywać swoje praktyki marketingowe zgodnie z aktualnymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz polityki antyspamowej.