Logotyp Agencji WorkFlow Media

GoogleAds – Nadanie dostępów Agencji

Oto kroki, które musisz podjąć, aby dodać konto do MCK (Multi-Client Center) Agencji i nadać dostęp do Google Tag Manager (GTM) i Google Analytics:

Dodanie konta do MCK Agencji: #

 1. Zaloguj się do swojego konta Google Ads
 2. Po prawej stronie u góry nad Twoim mailem znajdziesz numer konta, skopiuj go.
 3. Wyślij numer do swojego opiekuna klienta po stronie agencji WorkFlow Media.
 4. Opiekun konta, wyśle prośbę o połączenie konta z kontem MCK o nazwie WorkFlow Media.
 5. Na Twój adres email (administratora) otrzymasz prośbę o połączenie – zaakceptuj ją.

Nadanie dostępu do Google Tag Manager (GTM): #

 1. Zaloguj się do swojego konta Google Tag Manager.
 2. Wybierz odpowiedni kontener, do którego chcesz dodać użytkownika.
 3. Kliknij „Administracja” w lewym górnym rogu.
 4. W sekcji „Konto” kliknij „Użytkownicy i uprawnienia”.
 5. Kliknij przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu.
 6. Wprowadź adres e-mail swojego opiekuna klienta lub adresy opiekunów podanych w mailu, któremu chcesz nadać dostęp, a następnie wybierz poziom dostępu (zazwyczaj „Publikacja”).
 7. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Nadanie dostępu do Google Analytics: #

 1. Zaloguj się do swojego konta Google Analytics.
 2. Kliknij „Administracja” w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz konto, właściwość lub widok, do którego chcesz dodać użytkownika.
 4. W odpowiedniej kolumnie kliknij „Zarządzanie użytkownikami”.
 5. Kliknij przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu.
 6. Wprowadź adres e-mail użytkownika, któremu chcesz nadać dostęp, a następnie wybierz poziom dostępu (zazwyczaj „Edytuj”).
 7. Kliknij przycisk „Dodaj”.

Nadanie dostępu do Google Analytics: #

Tylko w przypadku kampanii eCommerce

 1. Zaloguj się do swojego konta Google Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę trzech kresek w lewym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia”.
 3. Kliknij „Użytkownicy”.
 4. Kliknij przycisk plus (+) w prawym górnym rogu.
 5. Wprowadź adres e-mail użytkownika, któremu chcesz nadać dostęp.
 6. Wybierz poziom dostępu, który chcesz nadać. Możesz wybrać między „Standard” (pozwala na wykonywanie większości działań, ale nie na dodawanie i usuwanie użytkowników) i „Administrator” (pełne uprawnienia, w tym dodawanie i usuwanie użytkowników).
 7. Kliknij „Zapisz”.

Pamiętaj! #

Pamiętaj, że użytkownik musi zaakceptować zaproszenie, aby uzyskać dostęp do konta.
Kontener GTM musi być wpięty na całym serwisie, który będzie reklamowany.

Powered by BetterDocs