Logotyp Agencji WorkFlow Media

Polityka Prywatności


 1. Wstęp
 • niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez “WorkFlow Media Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 14A/1, 03-310 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000913767, posługującą się numerem NIP: 527-296-55-82, REGON: 389569299 (dalej jako “Firma”)
 • Firma zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych
 • celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług marketingowych oraz prowadzenie działalności biznesowej Firmy, w tym m.in. przeprowadzanie kampanii reklamowych, badań rynku, analiz statystycznych oraz profilowanie danych, w celu dostosowania reklam i ofert do indywidualnych preferencji
 • dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych Firmy, takich jak wysyłanie informacji o nowych produktach, usługach i promocjach
 1. Rodzaje przetwarzanych danych
 • Firma przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, historia przeglądania, dane związane z kliknięciami, historia zakupów
 • W zależności od kontekstu oraz rodzaju świadczonych usług, Firma może również przetwarzać inne dane, takie jak np. dane zawarte w formularzach kontaktowych czy w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych.
 1. Prawne podstawy przetwarzania danych
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • zgody osoby, której dane dotyczą,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • ciążących na firmie obowiązków prawnych
 1. Przekazywanie danych do zaufanych partnerów
 • Firma może przekazywać dane osobowe do zaufanych partnerów, takich jak Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, HubSpot, MailChimp, w celu realizacji usług marketingowych oraz profilowania danych,
 • Partnerzy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do wykorzystywania danych wyłącznie w celach, na jakie zostaną one przekazane przez Firmę
 • Firma dokłada wszelkich starań, by wybierać tylko te podmioty, które spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
 1. Ochrona danych
 • Firma stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem do Państwa danych osobowych
 • Firma zobowiązuje się do regularnego aktualizowania i unowocześniania zabezpieczeń w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych
 1. Dostęp do danych i ich aktualizacja
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji lub usunięcia
 • W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z Firmą za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.