Logotyp Agencji WorkFlow Media

Mailing – Specyfikacja techniczna

 1. Rozdzielczość
  Szerokość mailingu nie powinna przekraczać 550px

 1. Waga
  Waga całej kreacji do 100KB

 1. Temat
  Temat powinien składać się z 50-70 znaków (w tym kropki, przecinki, spacje itp.).Należy używać jak najmniej wykrzykników, pytajników, dwukropków, średników itp i wyrazów zaczynających się dużą literą. Natomiast całkowicie powinno się zrezygnować z używania znaku procent, znaków walut itp.

 1. Kodowanie znaków
  Najbezpieczniej jest używać kodowania:
  – iso-8859-2; np:<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2″ />

 1. Zabronione i problematyczne elementy
  HTML dla emaili jest dużo uboższy niż ten dla stron WWW. Dlatego zabronione jest używanie:
  1. skryptów php,
  2. skryptów i apletów java,
  3. animacji flash,
  4. pływających ramek (iframe).
  5. animowanych grafik (gif),
  6. tła jako grafika,
  7. paddingu, marginesu czy justowania dla znaczników SPAN
  8. koloru tła dokumentu (zdefiniowanego w znaczniku BODY),
  9. zewnętrznych i wewnętrznych styli css (zdefiniowanych w sekcji head)
  10. Mailing powinien być zbudowany na elemencie „TABLE” nie na „DIV”

 1. Składniki mailingu
  Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne*, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane dwa dni wcześniej od zaplanowanej wysyłki jako gotowe materiały reklamowe
  *Niedozwolone jest odwołanie do zasobów zewnętrznych

 1. Oprócz materiałów składowych kreacji, należy dodać
  • nadawcę: WYDAWCA dla (nazwa klienta zlecającego)
  • adres zwrotny
  • Stopkę – sformatowany tekst bez niepotrzebnych znaków, enterów i spacji
  • adresy e-mail, na które ma być wysłany test mailingu testy mailingu musza być potwierdzone dzień przed zaplanowana wysyłka

 1. Nazewnictwo
  • Kreacja powinna być spakowana zipem: *.zip
  • Kreacja powinna mieć schemat np.: empik20090701_v1
   W przypadku nadsyłania poprawek (kolejnych wersji kreacji) nazwa powinna
   Wygladać tak: empik20090701_v2 , empik20090701_v3 …
  • Materiał musi być pełnym kodem HTML zgodnym z W3C.

 1. Najczęstsze źródła błędów
  • Ustawienie grafiki o wysokości lub szerokości 1px (tzw. spacery) i „rozciągnięcie jej” przy
   pomocy właściwości width lub height, będzie powodować błędne nadanie rozmiaru w
   programie Outlook2007Elementy blokowe w HTML’u takie jak np.: w programie Outlook2007 maja domyślny odstęp
   (padding).
  Zaleca się zerowanie ustawień w globalnych

  stylach.body {padding:0;margin:0;}

  globalnie dla grafik w kodzie ustawiamyimg {display:block;}brak tego wpisu powoduje powstanie (pixelowych) odstępów w Outlook ExpresWszystkie grafiki powinny zawierać „zerowe obramowanie” ustawione w postaci border=”0″ tzn.

  <img src=”grafika.jpg” border=”0″>

Powered by BetterDocs