Logotyp Agencji WorkFlow Media

Oświadczenie o zgodności z RODO

Agencja marketingowa WorkFlow Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 14A/1, 03-310 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000913767, posługująca się numerem NIP: 527-296-55-82, REGON: 389569299, oświadcza, że jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nasza agencja przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych osób, których dotyczą. W celu zapewnienia zgodności z RODO, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzne procedury, które pozwalają na zachowanie zgodności z przepisami.

Nasza agencja posiada również Politykę Prywatności, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. W Polityce Prywatności ujawniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w jakim celu oraz jakie są prawa osób, których dane dotyczą.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą agencję, prosimy o kontakt.

Pobierz podpisane oświadczenie w wersji .pdf