Logotyp Agencji WorkFlow Media

Zwroty środków i anulowanie zamówień w Google Analytics

Przysłanie informacji o zwrotach środków i anulowanych zamówieniach do Google Analytics może wydawać się trudnym zadaniem, wymagającym znajomości zaawansowanej analityki. W poniższym artykule pokazujemy, że nie taki wilk straszny i jak krok po kroku zrobić to samodzielnie w najprostszy sposób.

Informacje o zwrotach możemy przesyłać na kilka sposobów:

 • Poprzez importowanie danych o zwrocie środków
 • Edytując kod GA – tak aby by przesyłał “negatywne” wartości
 • Używając API Google Analytics
 • Poprzez Measurement Protocol
 • Wykorzystując narzędzia zewnętrzne

W tym artykule opiszemy tę pierwszą opcję.

Aby z niej skorzystać, musimy spełnić następujące wymagania:

 • Używać kodu Universal Analytics (analytics.js) bądź Global Site Tag (gtag.js). Jeżeli nie zaktualizowaliśmy jeszcze śledzenia z klasycznego kodu (ga.js), opcja ta będzie niedostępna.
 • Transakcje, które chcemy anulować/zwrócić, używają formatu ulepszonego ecommerce (Enhanced Ecommerce). W innym wypadku jesteśmy zmuszeni wysyłać “negatywne” wartości, aby wyrównać bilans.

Przykłady formatowania:

 • Jeżeli twój kod wygląda podobnie, posiadasz Enhanced Ecommerce:
kod 1 Google Analytics
 • Jeżeli twój kod wygląda podobnie, posiadasz standardowy Ecommerce:
kod 2 google analytics

Wymagania które musimy spełniać, aby wdrożyć zwroty w ulepszonym ecommerce:

 • Musimy posiadać oryginalne przesłane do Analytics ID transakcji.
 • Transakcja nastąpiła maksymalnie 6 miesięcy wstecz.
 • Przesłany plik zawiera dane oddzielnie dla zwrotów całkowitych* i częściowych**.

*Całkowite – W których anulujemy całą transakcję, negując ją kompletnie – ewentualnie nadpisujemy jej wartość.

**Częściowe – Gdzie usuwamy pojedyncze produkty bądź zmieniamy cenę końcową.

Dokonywanie całkowitych zwrotów poprzez importowanie danych o zwrocie środków do Google Analytics #

zwroty w google analytics

1) Przechodzimy do panelu “Administracja”:

2) Na poziomie usługi wybieramy “Import Danych”:

zwrot srodkow google analytics 2 1

3) Wybieramy “Utwórz”:

zwroty srodkow w google analytics 3 1

4) Zaznaczamy “Dane o zwrocie środków”:

zwroty w google analytics 4
zwroty w google analytics 5

5) Nazywamy nasz plik – pamiętamy tutaj o podziale na zamówienia anulowane w całości oraz częściowo:

6) Definiujemy zestaw danych. W przypadku anulowania całych transakcji potrzebujemy jedynie ID transakcji:

zwroty w google analytics 6

7) Zapisujemy nasz zbiór danych.

8) Następnie wybieramy z listy nasz nowo utworzony zbiór danych, po czym pobieramy schemat (Bądź identyfikator dla użytkowników API):

zwrot srodkow w google analytics 8

9) Pobieramy szablon w arkuszu Excel:

zwrot srodkow w google analytics 9 1

10) Otwieramy pobrany arkusz, po czym uzupełniamy go o ID transakcji do pełnego zwrotu. Plik zapisujemy w formacie .CSV rozdzielonym przecinkami:

zwroty srodkow google analytics 10

Nadpisanie przychodu z transakcji w Google Analytics #

Jeżeli musimy zmodyfikować przychód całej transakcji, dodajemy “Cena produktu” do naszego zestawu danych, używając opcji “Wybierz klucz”:

nadpisanie google analytics

Następnie modyfikujemy przychód w arkuszu, zapisując plik w formacie .CSV rozdzielonym przecinkami:

zwroty google analytics 102

11) Gdy mamy gotowy plik, przechodzimy ponownie do panelu “Import danych”, wybierając “Zarządzaj przesyłaniem” na utworzonym przez nas zestawie danych:

zwroty w google analytics 11
zwroty google analytics 12

12) Klikamy “Prześlij Plik”:

zwroty w google analytics 13

13) Wybieramy utworzony arkusz i klikamy “Prześlij”:

14) Czekamy na weryfikację pliku po przesłaniu:

zwroty w google analytics 14

Anulowana wartość transakcji będzie widoczna jako kwota zwrotu kosztów w raporcie skuteczności sprzedaży:

zwroty w google analytics 103

Uwaga:

 • Nasze dane zostaną uwzględnione w raportach do 24h.
 • Nie można edytować bądź usunąć już przesłanych danych o zwrotach, dlatego należy uważać na ich prawidłowość.

Dokonywanie częściowych zwrotów poprzez importowanie danych o zwrocie środków w Google Analytics #

1) Przechodzimy do panelu “Administracja”:

zwroty w google analytics 1.1

2) Na poziomie usługi wybieramy “Import Danych”:

zwroty srodkow w google analytics 1.2 1

3) Wybieramy “Utwórz”:

zwroty srodkow w google analytics 1.3

4) Zaznaczamy “Dane o zwrocie środków”:

zwroty w google analytics 1.4

5) Nazywamy nasz plik, pamiętając o podziale na zamówienia anulowane w całości oraz częściowo:

zwroty w google analytics 1.5

6) Definiujemy zestaw danych. Klikamy “Wybierz klucz” i dodajemy “Kod SKU produktu” oraz “Zwrócone produkty”:

zwroty google analytics 1.6

7) Zapisujemy nasz zbiór danych.

8) Następnie wybieramy z listy nasz nowo utworzony zbiór danych, po czym pobieramy schemat (Bądź identyfikator dla użytkowników API):

zwroty google analytics 1.8
zwroty w google analytics 1.9

9) Pobieramy szablon w arkuszu Excel:

10) Otwieramy pobrany arkusz, po czym uzupełniamy go o ID transakcji oraz ilość i SKU produktów, które zostały zwrócone. Plik zapisujemy w formacie .CSV rozdzielonym przecinkami:

zwroty w google analytics 1.10

#

Nadpisanie Oryginalnej ceny produktów w Google Analytics #

Jeżeli potrzebujemy jedynie zmodyfikować przychód wybranych produktów, dodajemy “Cena produktu” do naszego zestawu danych:

zwroty google analytics 101

Następnie uzupełniamy o nowe wartości ceny produktu w pobranym arkuszu, pamiętając, że zapisujemy plik w formacie .CSV rozdzielonym przecinkami:

zwroty google analytics 102

11) Gdy mamy gotowy plik, przechodzimy ponownie do panelu “import danych” wybierając “Zarządzaj przesyłaniem” na utworzonym przez nas zestawie danych:

zwroty google analytics 1.11

12) Klikamy “Prześlij Plik”:

zwroty w google analytics 1.12

13) Wybieramy utworzony arkusz i klikamy “Prześlij”:

zwroty google analytics 1.13

Uwaga:

 • Nasze dane zostaną uwzględnione w raportach do 24h.
 • Nie można edytować bądź usunąć już przesłanych danych o zwrotach, uważajcie więc na ich prawidłowość.

Edycja kodu GA w celu przesyłania “negatywnych” wartości #

Bez kodu ulepszonego ecommerce jesteśmy zmuszeni “odwracać” transakcje. Niestety nie oznacza to, że przestaną one istnieć. Prócz korekty wartości//ilości – wszystkie informacje związane z transakcją pozostają w Analytics. Dlatego też Google zaleca anulowanie zamówień jeszcze tego samego dnia, w którym zostały one dokonane. W innym przypadku będziemy mieć transakcję, która dla przykładu:

 • 29 marca (dzień dodania transakcji) – warta jest 100 zł
 • 3 kwietnia (dzień dokonania korekty) – warta jest 0 zł

Niestety ilość transakcji zostaje zwiększona, ponieważ te negujące również są zliczane.

#

Cofanie transakcji przy użyciu kodu gtag.js #

1) Stwórz duplikat strony podziękowania za zakup (bądź innej na której przesyłane są dane dotyczące zakupu)

2) Zmodyfikuj przesyłane dane transakcji w następujący sposób:

 • Dodaj negatywne wartości odpowiadające transakcji do pól:
  • Revenue
  • Shipping
  • Tax (jeżeli używany)

Przykład:

kod 3 Google Analytics
 • Dodaj negatywną wartość dla ilości produktów (quantity), pozostawiając cenę dodatnią (price).
kod 4 Google Analytics

Przykład:

#

Cofanie transakcji przy użyciu kodu analytics.js #

1) Stwórz duplikat strony podziękowania za zakup (bądź innej na której przesyłane są dane dotyczące zakupu)

2) Zmodyfikuj przesyłane dane transakcji w następujący sposób:

 • Dodaj negatywne wartości odpowiadające transakcji do pól:
  • Revenue
  • Shipping
  • Tax (jeżeli używany)

Przykład:

kod 5 Google Analytics
 •  Dodaj negatywną wartość dla ilości produktów (quantity), pozostawiając cenę dodatnią (price).

Przykład:

kod 6 Google Analytics

Niezależnie od wersji kodu trzymamy się tych wytycznych:

 • Zmiany dokonujemy na tym samym ID co transakcja oryginalna
 • Używamy wartości negatywnych dla atrybutów: Revenue, Shipping, Tax
 • Atrybut Quantity negujemy, pozostawiając Price dodatnie
 • Dokonujemy anulowania transakcji tego samego dnia, którego została złożona
 • W przypadku niemożliwości wykonania powyższego punktu używamy adnotacji, by pozostawić informacje o dokonanych anulowaniach w GA

Powered by BetterDocs