Logotyp Agencji WorkFlow Media
โฆษณาใน LinkedIn Ads และการปรับแต่งโฆษณา – วิธีการปรับโฆษณาให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

โฆษณาใน LinkedIn Ads และการปรับแต่งโฆษณา วิธีการปรับโฆษณาให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

LinkedIn เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ที่เน้นไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอาชีพ เพราะฉะนั้นเป็นที่เหมาะสมสำหรับการโฆษณาบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับ บริษัทและธุรกิจต่างๆ โฆษณาใน LinkedIn Ads ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการโฆษณาบน LinkedIn คือการปรับแต่งโฆษณาเพื่อให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการปรับโฆษณาใน LinkedIn Ads เพื่อให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

โฆษณาใน LinkedIn Ads คืออะไร?

โฆษณาใน LinkedIn Ads เป็นรูปแบบการโปรโมทที่ต้องเสียเงินบนเว็บไซต์ LinkedIn ที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โฆษณาใน LinkedIn Ads จะปรากฏบนหน้า LinkedIn ข้อความส่วนตัวในแอปพลิเคชันมือถือและบนเครือข่ายโฆษณาของ LinkedIn

การปรับแต่งโฆษณาและประสิทธิภาพของแคมเปญ

การปรับแต่งโฆษณาคือการปรับปรุงข้อความโฆษณาให้ตรงกับความต้องการและความชื่นชอบของผู้ใช้งาน นี่ช่วยให้ผู้ใช้งานมองโฆษณาเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญต่อตนเอง ซึ่งส่งผลให้แคมเปญโฆษณามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีผลในการเพิ่มอัตราแปลง

สามารถใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งโฆษณาใน LinkedIn Ads ได้ เช่น

ข้อมูลทางเพศและอายุ

ข้อมูลทางเพศและอายุเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ สถานภาพการสมรส การศึกษาหรือสถานที่อยู่ของผู้ใช้งาน ด้วยข้อมูลเหล่านี้ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลพฤติกรรม

ข้อมูลพฤติกรรมคือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม LinkedIn ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ เช่น เป็นต้น ระดับความสนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้ หรือความถี่ในการใช้ LinkedIn

ข้อมูลทางจิตวิทยา

ข้อมูลทางจิตวิทยาคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจ หรือวิถีชีวิตของผู้ใช้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้และสร้างโฆษณาที่มีการบุกเบิกมากขึ้น

วิธีการปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละบุคคล

การปรับแต่งโฆษณาใน LinkedIn Ads สามารถทำได้ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาแต่ละรายการ

การปรับแต่งระดับแคมเปญ

ระดับแคมเปญสามารถปรับแต่งข้อความโฆษณาโดยรวมให้เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ และสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางด้านโดเมกราฟิก ทางภูมิภาค หรือทางอาชีพ

ข้อมูลพฤติกรรมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม LinkedIn ข้อมูลเหล่านี้สามารถปรับแต่งโฆษณาให้เข้ากับความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น ระดับความสนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือความถี่ในการใช้ LinkedIn

ข้อมูลพฤติกรรมทางจิตวิทยา

ข้อมูลพฤติกรรมทางจิตวิทยาคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจ หรือวิถีชีวิตของผู้ใช้ จากข้อมูลเหล่านี้สามารถปรับแต่งโฆษณาให้เข้ากับความชอบของผู้ใช้และสร้างโฆษณาที่เน้นบุคคล

วิธีการปรับแต่งโฆษณาให้เข้ากับความชอบบุคคลของผู้ใช้คืออะไร?

การปรับแต่งโฆษณาใน LinkedIn Ads สามารถทำได้ในระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาเฉพาะหน้า

การปรับแต่งในระดับแคมเปญ

ในระดับแคมเปญ สามารถปรับแต่งข้อความโฆษณาทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของผู้ใช้งานได้ เช่น สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลทางด้านทศนิยม ทางธุรกิจ หรือโปรไฟล์ของผู้ใช้

การปรับแต่งในระดับกลุ่มโฆษณา

Related Posts
Leave a Reply