Logotyp Agencji WorkFlow Media
โฆษณาใน LinkedIn Ads และการตลาดใหม่ – วิธีการเข้าถึงผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?

โฆษณาใน LinkedIn Ads และการตลาดใหม่ วิธีการเข้าถึงผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?

โฆษณาใน LinkedIn Ads และการตลาดใหม่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแล้ว คุณรู้จักวิธีการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่?

การตลาดใหม่ใน LinkedIn Ads ทำงานอย่างไร?

การตลาดใหม่ใน LinkedIn Ads เป็นเครื่องมือที่มีพลังมาก ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก่อนหรือทำการกระทำบางอย่างบนเว็บไซต์ของคุณ แต่ไม่ได้ทำการแปลงการเยี่ยมชมให้เป็นการกระทำที่ต้องการ การตลาดใหม่ช่วยให้คุณปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพและชักชวนลูกค้าเพื่อทำการกระทำที่กำหนดไว้

มีสองประเภทของการตลาดใหม่ใน LinkedIn Ads: การตลาดใหม่เว็บไซต์และการตลาดใหม่ของติดต่อ การตลาดใหม่เว็บไซต์เป็นการติดตามการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่นการดูสินค้า เพิ่มลงในตะกร้าหรือทำการซื้อขาย การต ตลาดใหม่ของติดต่อช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ที่เคยติดต่อกับเราผ่านอีเมล แอปพลิเคชันมือถือหรือช่องทางอื่นๆ

เพื่อใช้การตลาดใหม่ใน LinkedIn Ads อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรให้ความสำคัญกับหลายๆ ปัจจัย เช่น การตั้งค่าตัวกรองที่เหมาะสม เลือกยกเลิกยุทธศาสตรีที่เหมาะสม สร้างเนื้อหาโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม การใช้วิธีการเหล่านี้ช่วยให้การตลาดใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณการแปลงและกำไร

การจัดเป้าหมายโฆษณาใน LinkedIn Ads – สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

การจัดเป้าหมายโฆษณาใน LinkedIn Ads เป็นส่วนสำคัญของแต่ละแคมเปญโฆษณา เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา ใน LinkedIn Ads เรามีโอกาสจัดเป้าหมายหลายอย่าง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เช่น อายุและเพศ ไปจนถึงขั้นสูงขึ้น เช่น ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานหรือธุรกิจหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณควรให้ความสำคัญในการจัดเป้าหมายโฆ

ษณาใน LinkedIn Ads คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการเข้าถึงใครด้วยโฆษณาของคุณ ต้องรู้จักความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และรู้ว่าเนื้อหาโฆษณาใดที่น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ คุณควรจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น LinkedIn Audience Insights เพื่อช่วยวิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

อีกอย่างที่สำคัญคือการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ โฆษณาควรถูกปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ คุณควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาและกราฟิกโฆษณาเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการต่อเนื่องและคุณควรตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญเป็นระยะเวลาและปรับปรุงการดำเนินการของคุณตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในตลาด

CPC – คุณรู้ว่าจะลดค่าใช้จ่ายในแคมเปญ LinkedIn Ads อย่างไร?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของแคมเปญใน LinkedIn Ads คือค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC – cost per click) ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC) เป็นองค์ประกอบสำคัญของแคมเปญใน LinkedIn Ads เพราะมันสามารถมีผลต่อค่าใช้จ่ายรวมของแคมเปญได้มากๆ วิธีง่ายๆ ในการลด CPC คือการเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับเนื้อหาโฆษณา ยิ่งคำสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณามากเท่าไหร่ โอกาสที่ผู้ใช้จะคลิกโฆษณาก็จะมากขึ้นและค่า CPC ก็จะลดลงไปด้วย วิธีอื่นๆ อีกหนึ่งวิธีคือการทดสอบโฆษณาหลายรูปแบบเพื่อหาว่าโฆษณาแบบใดที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในราคา CPC ที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ ค่า CPC ขึ้นอยู่กับความแข่งขันในตลาด หากมีผู้ประกอบการจำนวนมากในสายงานเดียวกันที่เล่นแคมเปญ LinkedIn Ads อยู่ ค่า CPC อาจจะสูงขึ้น ในกรณีนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับคุณภาพและการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และควรพิจารณาค่าบริการที่คุณเสนอให้ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สนใจและคลิกโฆษณาของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูล – ความสำเร็จของการโฆษณาใน LinkedIn Ads และ Remarketing

อย่างไม่น่าเสียดายหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการโฆษณาคือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการช่วยให้เราสามารถสรุปผลและตัดสินใจตามผลการดำเนินงานจริง ในกรณีของ LinkedIn Ads และ Remarketing การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ใน LinkedIn Ads คุณควรเฝ้าดูผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น จำนวนคลิก ค่าคลิก อัตราส่วนการแปลง และจำนวนการเข้าชม การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณระบุว่าองค์ประกอบใดในการแคมเปญส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยในการปรับแต่งงบประมาณแคมเปญให้เหมาะสมกับความต้องการจริง

ในกรณีของ Remarketing คุณควรใส่ใจกับเส้นทางของผู้ใช้หลังจากที่เขาออกจากเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยระบุช่วงเวลาที่ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ของเราและทำการปรับแต่งการโฆษณาและการสื่อสารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และสร้างประสิทธิภาพที่มากขึ้น

Remarketing และการเป้าหมายโฆษณาใน LinkedIn Ads เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราหรือได้รับการระบุว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจของเราได้ Remarketing ช่วยให้เราปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการเป้าหมายโฆษณาจะช่วยให้เราเลือกกลุ่มผู้รับโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เมื่อเราตั้งโฆษณา สิ่งสำคัญคือการเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่ WorkFlow Media เรามีโซลูชั่นเพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้การตลาดบน LinkedIn Ads ได้อย่างเต็มที่ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์การตลาดของคุณได้อย่างไร

Related Posts
Leave a Reply