Logotyp Agencji WorkFlow Media
โฆษณาใน Google Ads และความรู้เกี่ยวกับลูกค้า – วิธีเพิ่มและใช้ข้อมูลลูกค้าในการโฆษณา

โฆษณาใน Google Ads และความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วิธีเพิ่มและใช้ข้อมูลลูกค้าในการโฆษณา

การโฆษณาออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่แยกจากการดำเนินธุรกิจ Google Ads เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาออนไลน์ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโฆษณาใน Google Ads คือ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าโฆษณา ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีเพิ่มและใช้ข้อมูลลูกค้าโฆษณาใน Google Ads

โฆษณาใน Google Ads คืออะไร?

Google Ads เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาของ Google ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองในผลการค้นหาของ Google บน YouTube และเว็บไซต์อื่น ๆ โฆษณาใน Google Ads จะปรากฎขึ้นตามคำสำคัญ ตำแหน่งที่อยู่และปัจจัยอื่น ๆ

ข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นสำหรับโฆษณาใน Google Ads

ข้อมูลลูกค้าโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแคมเปญโฆษณาใน Google Ads ข้อมูลเหล่านี้สามารถรวมถึงข้อมูลอายุ เพศ ตำแหน่ง ความสนใจ พฤติกรรมการซื้อและอื่น ๆ การรู้ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งโฆษณาและเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้

วิธีการรับข้อมูลลูกค้าโฆษณา

มีหลายวิธีในการรับข้อมูลลูกค้าโฆษณาใน Google Ads ต่อไปนี้เป็นวิธีที่สำคัญที่สุด

การวิเคราะห์ผู้ชมเว็บไซต์

การวิเคราะห์ผู้ชมเว็บไซต์ช่วยให้เราทราบว่าใครเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและความชอบของพวกเขา ด้วยเครื่องมือเช่น Google Analytics เราสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของผู้เข้าชมได้

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ Google

Google มีเครื่องมือวิเคราะห์หลายชนิดที่ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น Google Analytics หรือ Google Tag Manager เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผู้ใช้ ระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บที่เข้าชมบ่อยที่สุดและอื่น ๆ

การใช้ข้อมูล CRM

ข้อมูล CRM เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ถูกเก็บรวบรวมโดยธุรกิจในกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ใน Google Ads เราสามารถปรับแต่งโฆษณาและเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้

การใช้ข้อมูลลูกค้าโฆษณา

ข้อมูลลูก ค้าโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงเพื่อการดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่ยังสำคัญสำหรับการรักษาลูกค้าเดิมด้วย ต่อไปนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้ข้อมูลลูกค้าโฆษณาในการปฏิบัติจริง

การปรับแต่งโฆษณา

การปรับแต่งโฆษณาหมายถึงการปรับข้อความโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ การปรับแต่งโฆษณานี้ทำให้โฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงแคมเปญโฆษณา

การใช้ข้อมูลลูกค้าโฆษณาช่วยให้เราสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาใน Google Ads ได้ เราสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญของเราได้ตามข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เช่นการเลือกคำสำคัญที่เหมาะสม การเป้าหมายโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม หรือการเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณา

การเป้าหมายโฆษณาใน Google Ads

การเป้าหมายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Google Ads ซึ่งช่วยให้เราสามารถโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้ เราสามารถเลือกอายุ เพศ ตำแหน่งที่อย ่อย ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมในการแสดงโฆษณา

จริงจังและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ขณะรับข้อมูลลูกค้าโฆษณาและนำมาใช้ ต้องจำไว้ว่ามีข้อจำกัดและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความสุภาพในการใช้ข้อมูลนี้ ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อกำหนดของ RODO

RODO หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) คือกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้ในทั้งสหภาพยุโรป ในที่นี้เราต้องขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

Google มีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งระบุว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไรและวิธีการนำข้อมูลนั้นไปใช้ นโยบายนี้ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และให้ข้อมูลแก่พวกเขาเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิธีการนำข้อมูลนั้นไปใช้

ความเป็นไปได้ในการให้ข้อมูล

ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ดังนั้ นั้น สำคัญที่บริษัทที่ดำเนินกิจการโฆษณาใน Google Ads จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขอรับความยินยอมจากพวกเขาในการประมวลผลข้อมูล

สรุป

การโฆษณาใน Google Ads เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการของตนเองบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม การรู้จักและใช้ข้อมูลลูกค้าโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแค่ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่ยังสำคัญสำหรับการรักษาลูกค้าเดิมด้วย การนำข้อมูลลูกค้าโฆษณามาใช้ให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้

Related Posts
Leave a Reply