Logotyp Agencji WorkFlow Media
ข่าวสารเกี่ยวกับ Google Ads และกฎหมาย – กฎหมายที่ใช้บังคับและวิธีการปฏิบัติตามเหล่านี้เป็นอย่างไร?

ข่าวสารเกี่ยวกับ Google Ads และกฎหมาย กฎหมายที่ใช้บังคับและวิธีการปฏิบัติตามเหล่านี้เป็นอย่างไร?

ในยุคปัจจุบันการโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในการเข้าถึงลูกค้า Google Ads เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อสร้างโฆษณา? ในบทความนี้เราจะพูดถึงกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับโฆษณาใน Google Ads และวิธีการปฏิบัติตามเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่ต้องการ

Spis Treści

โฆษณาใน Google Ads คืออะไร?

โฆษณาใน Google Ads คือโฆษณาในเครื่องมือค้นหาของ Google ซึ่งปรากฏบนส่วนบนและล่างของผลการค้นหาและบนหน้าเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ นั่นคือโฆษณาข้อความหรือภาพที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ป้อนคำสำคัญเฉพาะในเครื่องมือค้นหา

กฎหมายที่เกี่ยวกับโฆษณาใน Google Ads มีอะไรบ้าง?

กฎหมายที่เกี่ยวกับเนื้อหาของโฆษณา

เนื้อหาโฆษณาต้องเป็นความจริงและไม่เกี่ยวกับการเข้าใจผิดของผู้ใช้งาน โฆษณาไม่สามารถมีเนื้อหาที่หยาบคาย ลบเลือนหรือเป็นอันตรายต่อสังคมได้

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ประกอบการและทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่สามารถใช้ภาพถ่าย วิดีโอหรือเพลงของผู้อื่นในโฆษณาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ประกอบการและทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

โฆษณาไม่สามารถละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันได้ ไม่สามารถใช้ชื่อของคู่แข่งหรือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในทางที่เข้าใจผิดได้

กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โฆษณาไม่สามารถละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์

โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่สามารถทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดได้ ไม่สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลงทะเบียนได้

วิธีการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับโฆษณาใน Google Ads

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับโฆษณาใน Google Ads ควรจำไว้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่อไปนี้:

หลีกเลี่ยงเนื้อหาโฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด

โฆษณาต้องเป็นไปตามความจริงและไม่เกี่ยวกับการเข้าใจผิดของผู้ใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดควรเป็นชัดเจนและแม่นยำ

ตรวจสอบสิทธิ์ของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนใช้วัตถุประสงค์ของผู้อื่นในการโฆษณา ควรตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์และอนุญาตในการใช้งาน วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการโฆษณาทั้งหมดควรเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย

หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เที่ยงธรรม

เราไม่สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในทางที่เข้าใจผิดและทำให้คู่แข่งของเราได้รับความเสียหายได้ นอกจากนี้เราไม่สามารถใช้ชื่อของคู่แข่งของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โฆษณาต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราต้องตรวจสอบว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์

โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลงทะเบียนได้

ผลกระทบจากการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับโฆษณา

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาใน Google Ads อาจทำให้ได้รับโทษทางการเงินและในกรณีที่หนักแน่นอาจทำให้ได้รับการระงับหรือลบบัญชีโฆษณา นอกจากนี้การละเมิดกฎหมายอาจเป็นการเสียเงินทุนหรือเสียชื่อเสียงของบริษัทของเรา

สรุป

โฆษณาใน Google Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมบนอินเทอร์เน็ต แต่เราต้องจำไว้ว่ามีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม โฆษณาต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่เข้าใจผิดเพื่อนำมาทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด

Related Posts
Leave a Reply