Logotyp Agencji WorkFlow Media

Polityka Prywatności Mobilnej Aplikacji Workflow


1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące zbierania, przetwarzania, i ochrony danych osobowych i informacji zbieranych przez mobilną aplikację Workflow Media Sp. z o.o. (dalej „Aplikacja”). Dane te są wykorzystywane do serwowania personalizowanych reklam, targetowania oraz optymalizacji oferowanych usług.

2. Zakres zbieranych danych

Aplikacja zbiera następujące dane:

 • Lokalizacja urządzenia,
 • Zainstalowane aplikacje i czas ich użytkowania,
 • Dane techniczne urządzenia, takie jak model, IMEI, adres MAC, adres IP.

3. Cel przetwarzania danych

Dane zbierane przez Aplikację są wykorzystywane do:

 • Personalizacji treści reklamowych,
 • Targetowania reklam na podstawie aktywności i preferencji użytkownika,
 • Optymalizacji i ulepszania oferowanych usług.

4. Wykorzystanie danych przez aplikacje zewnętrzne

Aplikacja wykorzystuje zarówno własne rozwiązania, jak i aplikacje zewnętrzne wpięte w system Workflow Media Sp. z o.o. w celu realizacji zaawansowanych funkcji targetowania i personalizacji reklam.

5. Udostępnianie danych

Dane użytkowników mogą być udostępniane lub wykorzystane w kampaniach reklamowych dla zaufanych partnerów Workflow Media Sp. z o.o. Pełna lista zaufanych partnerów jest dostępna pod adresem: https://workflowmedia.pl/wp-content/uploads/2024/04/zaufani_partnerzy.pdf.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych,
 • Żądania sprostowania danych,
 • Żądania usunięcia danych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Workflow Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każda zmiana będzie komunikowana użytkownikom poprzez aktualizację treści dostępnej w Aplikacji.

8. Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@workflowmedia.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania w Aplikacji.