Logotyp Agencji WorkFlow Media

Jakie kompetencje potrzebne do wykorzystania AI w biznesie

Coraz częściej słyszymy o tym, jak ważne jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w biznesie. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie kompetencje są potrzebne, aby skutecznie wdrożyć AI w swojej firmie. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze umiejętności, które warto posiadać, aby móc wykorzystać AI w biznesie.

Umiejętności z zakresu matematyki i statystyki

AI opiera się na matematyce i statystyce, dlatego też pierwszą ważną kompetencją jest znajomość podstaw matematyki, takich jak: algebra, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa oraz statystyka. Dzięki tym umiejętnościom będziemy mogli zrozumieć, jak działają algorytmy sztucznej inteligencji oraz w jaki sposób są one trenowane.

Znajomość programowania

Kolejną ważną kompetencją jest znajomość programowania. AI wymaga specjalistycznego oprogramowania, a jego wykorzystanie wymaga umiejętności programowania. Przydatne będą znajomości języków takich jak Python, R czy C++. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć algorytmy oraz modele, które pozwolą nam na automatyzację procesów biznesowych.

Znajomość danych

AI wymaga dużych ilości danych, aby móc działać skutecznie. Dlatego też ważną kompetencją jest znajomość danych, ich pozyskiwania oraz przetwarzania. Przydatne będą umiejętności z zakresu zarządzania bazami danych oraz eksploracji danych. Dzięki temu będziemy mogli przygotować dane do trenowania algorytmów oraz analizować wyniki, które otrzymamy.

Umiejętności biznesowe

AI ma przede wszystkim zastosowanie w biznesie, dlatego też ważne jest posiadanie umiejętności biznesowych. Przydatne będzie zrozumienie specyfiki danej branży oraz potrzeb klientów. Dzięki temu będziemy mogli określić, w jakich obszarach wykorzystanie AI przyniesie najwięcej korzyści oraz jakie problemy

, które chcemy rozwiązać za pomocą sztucznej inteligencji. To oznacza, że konieczne jest dokładne zrozumienie procesów biznesowych oraz potrzeb klientów, a także zdolność identyfikacji wyzwań i problemów, które mogłyby zostać rozwiązane za pomocą AI.

Znajomość metodologii i narzędzi

Kolejną kluczową kompetencją jest znajomość metodologii i narzędzi, które pozwalają na wykorzystanie AI w biznesie. Obejmuje to zarówno znajomość różnych algorytmów i modeli, jak i narzędzi do przetwarzania danych oraz programowania.

Umiejętność interpretowania wyników

Kolejną ważną kompetencją jest umiejętność interpretowania wyników generowanych przez algorytmy i modele AI. Oznacza to zdolność oceny, czy dane rozwiązanie jest skuteczne oraz czy jego wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Umiejętność komunikacji i współpracy

Ostatnią, ale równie ważną kompetencją jest umiejętność komunikacji i współpracy z zespołem. Wiele projektów związanych z AI wymaga współpracy z różnymi działami w firmie, a także z zewnętrznymi specjalistami i dostawcami. Dlatego ważne jest, aby posiadać umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do współpracy z różnymi interesariuszami.

Mateusz Strzałkowski
Mateusz Strzałkowski
CEO at WorkFlow Media
mstrzalkowski.pl

Jestem doświadczonym Growth Hackerem, z pojawieniem się w publikacjach Harvard Business Review i MIT Sloan na koncie. Moje doświadczenie pozwala mi zarządzać milionowymi wydatkami na reklamę i pomagać firmom zwiększyć przychody z 0 do kilkunastu milionów złotych. Robię to poprzez Social Selling i kanały Digital Marketing, takie jak Facebook Ads, GoogleAds, SEO, Linkedin Automation&Ads oraz silną analizę ruchu. Szkolę sprzedawców w wykorzystywaniu Linkedin'a do generowania sprzedaży. Moje doświadczenie zdobywałem w największych domach mediowych oraz w swojej własnej agencji, gdzie obsługiwałem największe światowe marki, takie jak Volkswagen, Sony, Intel, Google, HBO, Sage, WP, Play, Dell, Orange i wiele innych. Chętnie opowiem o najlepszych praktykach, jakie udało mi się wypracować.

Related Posts
Leave a Reply